Μενού

Παιδιά και υπνοβασία

Η παιδική υπνοβασία εκδηλώνεται πιο συχνά όταν υπάρχει θετικό οικογενειακό
ιστορικό, δηλαδή όταν κάποιος από τους γονείς ή άλλο μέλος της οικογένειας
υπνοβατούσε. Πρώτα σημάδια που να μπορούν να προειδοποιήσουν τους γονείς ότι το
παιδί τους θα υπνοβατήσει δεν υπάρχουν. Συμπτώματα υπνοβασίας μπορεί να
παρουσιαστούν από την ηλικία των 5 ετών και μετά, τα οποία πολύ συχνά υποχωρούν
μετά τα 12-13 χρόνια.


Αφήστε μια απάντηση