Μενού

Υπνοβασία

Η υπνοβασία είναι μια διαταραχή του ύπνου. Ανήκει στην κατηγορία των παραϋπνιών,
φαινομένων που εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια του ύπνου, σε αντίθεση με τις
δυσυπνίες, οι οποίες αφορούν προβλήματα που σχετίζονται με την έναρξη και τη
διατήρηση του ύπνου. Είναι ένα όχι σπάνιο φαινόμενο στην παιδική ηλικία.


Αφήστε μια απάντηση