Μενού

Άσθμα και διάγνωση

Το άσθμα ανάλογα με τη συχνότητα εμφάνισης των συμπτωμάτων και τη διάρκεια των
μεσοδιαστημάτων κατά τα οποία το παιδί δεν έχει τα συμπτώματα διακρίνεται σε
ήπιο, δηλαδή αραιά επεισόδια μέχρι ένα το μήνα, μέτριο, δηλαδή συχνά επεισόδια
αλλά λιγότερα από ένα την εβδομάδα και σοβαρό, δηλαδή συχνές οξείες κρίσεις.


Αφήστε μια απάντηση