Μενού

Άσθμα και επιδείνωση

Εάν η θεραπεία δεν αρχίσει έγκαιρα, συχνά κάνουν την εμφάνιση τους σημάδια
επιδείνωσης το άσθματος. Τα σημάδια επιδείνωσης είναι : όταν τα πτερύγια της
μύτης κινούνται συνεχώς, το σημείο πάνω από το στέρνο αρχίζει να πηγαίνει προς
τα μέσα κατά τη διάρκεια της αναπνοής. Το ίδιο συμβαίνει και με το δέρμα μεταξύ
των πλευρών του θώρακα. Όταν έχει το παιδί ταχύπνοια κι όταν τα χείλη παίρνουν
μια απόχρωση μαύρο – μπλέ.


Αφήστε μια απάντηση