Μενού

Άσθμα και φαρμακευτική αγωγή

Τα φάρμακα που χορηγούνται στον ασθενή που πάσχει από άσθμα χωρίζονται σε δύο
μεγάλες κατηγορίες : τα βρογχοδιασταλτικά και τα προστατευτικά. Τα
βρογχοδιασταλτικά, χαλαρώνουν τους λείους μυς του τοιχώματος των βρόγχων όταν
υπάρχει βρογχόσπασμος. Τα προστατευτικά, σταματούν τη φλεγμονή και προστατεύουν
από νέες κρίσεις άσθματος. Τα αποτελέσματα τους δεν είναι άμεσα ορατά.


Αφήστε μια απάντηση