Μενού

Άσθμα και κληρονομικότητα

Στο άσθμα, η κληρονομικότητα φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο. Ένα παιδί
έχει 80% πιθανότητες να αναπτύξει αλλεργία κσι άσθμα αν το έχουν και οι δύο
γονείς του. Οι πιθανότητες μειώνονται στο 50% αν μόνο ο ένας γονιός πάσχει από
αλλεργία/ άσθμα. Οι ειδικοί έχουν καταλήξει ότι για να εκδηλωθεί το βρογχικό
άσθμα θα πρέπει να συνυπάρχουν δύο στοιχεία : η κληρονομική αλλεργική προδιάθεση
και ορισμένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες.


Αφήστε μια απάντηση