Μενού

Επιληψία και σοβαρότητα

Η επιληψία δεν είναι επικίνδυνη για τη ζωή. Τα περισσότερα παιδιά
μεγαλώνοντας απαλλάσσονται από την επιληψία μορφής petit mal, αλλά και τα παιδιά
που πάσχουν από επιληψία τύπου grand mal μπορεί επίσης να εμφανίζουν βελτίωση,
ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η νόσος τελικά εξαλείφεται. Μερικά παιδιά με
επιληψία τύπου grand mal όμως χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή σε όλη τη διάρκεια
της ζωής τους, παρότι η νόσος συνήθως ελέγχεται με φάρμακα. Στα παιδιά μικρής
ηλικίας κατά διαστήματα η επιληψία είναι δυνατό να μην ελέγχεται απόλυτα με
φάρμακα.


Αφήστε μια απάντηση