Μενού

Επιληπτική κρίση – Petit mal

Μία άλλη μορφή επιληπτικής κρίσης είναι η petit mal. Σε αυτή τη μορφή δεν
παρατηρούνται μη φυσιολογικές κινήσεις, παρά απώλεια συνείδησης για ένα δυο
δεπτερόλεπτα και το παιδί μοιάζει να ονειροπολεί. Κοιτάει με απλανές βλέμμα και
φαίνεται σαν να μην βλέπει ή να μη ακούει τίποτα. Αυτή  μορφή είναι δύσκολο
να αναγνωριστεί και μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Οι κρίσεις τύου petit mal
μπορούν να παρεμβαίνουν στη φυσιολογική ζωή του παιδιού, επηρεάζοντας αρνητικά
ιδιαίτερα την ικανότητα προσοχής και τις επιδόσεις του στο σχολείο, καθώς επίσης
και σε ορισμένες σωματικές δραστηριότητες, όπου η απώλεια του ελέγχου μπορεί να
αποβεί επικίνδυνη.


Αφήστε μια απάντηση