Μενού

Φίμωση του πέους και αντιμετώπιση

Αν η το πρόβλημα της φίμωσης του πέους, δεν λυθεί από μόνο του τον πρώτο χρόνο
που υποχωρεί η ακροποσθία, χρειάζεται χειρουργική επέμβαση. Αν προσπαθήσε να
αποκολλήσετε το συγκεκριμένο σημείο πριν την ηλικία των 2,5 χρονών είναι εύκολο
να δημιουργηθούν  κακώσεις και μόνιμος τραυματισμός. Η επέμβαση πρέπει να
γίνεται μετά τον πρώτο χρόνο από ειδικό χειρούργο – παιδοουρολόγο.


Αφήστε μια απάντηση