Μενού

Κρυψορχία

Η κρυψορχία, είναι η περίπτωση όπου ο ένας ή και οι δύο όρχεις δεν βρίσκονται
μέσα στο όσχεο. Εμφανίζεται σε 3 στα 100 αγόρια, ενώ είναι πιο συχνό στα πρόωρα
εξαιτίας της ανατομικής ανωριμότητας. Όσο πιο ψηλά μάλιστα είναι ο όρχις, τόσο
πιο δύσκολο είναι να κατέβει. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που βρίκεται μέσα
στο όσχεο, αλλά κρύβεται στο βουβωνικό πόρο.


Αφήστε μια απάντηση