Μενού

Κρυψορχία και συμπτώματα

Εκτός από τα ορατά δεν υπάρχει κάποιο άλλο σύμπτωμα στην κρυψορχία. Αν όμως το
πρόβλημα παραμείνει, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για τραυματισμό σε ένα απλό
πέσιμο αλλά και για συστροφή, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αιμάτωση του. Στην
κρυψορχία αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται κατά 13 φορές.


Αφήστε μια απάντηση