Μενού

Παιδιά και διαβήτης τύπου 1

Τα τελευταία 30 χρόνια παρατηρήθηκε μια αύξηση του παιδικού διαβήτη. Ο διαβήτης
τύπου 1 είναι η συνηθέστερη μορφή διαβήτη στα παιδιά. 90 με 95 τοις εκατό των
παιδιών κάτω των 16 ετών που παρουσιάζουν διαβήτη είναι τύπου 1. Η
κατάσταση αυτή προκαλείται από την αδυναμία του παγκρέατος να παράγει ινσουλίνη.


Αφήστε μια απάντηση