Μενού

Παιδί – Τσιμπολογητής

Το παιδί “τσιμπολογητής, τρώει συχνά και το απολαμβάνει. Θέλει να έχει συνεχώς
το στόμα και το στομάχι του γεμάτο και σε κίνηση. Το ίδιο, αντιθέτως, κινείται
από ελάχιστα έως και καθόλου και τρώει συνήθως ξαπλωμένο στον καναπέ βλέποντας
τηλεόραση.


Αφήστε μια απάντηση