Μενού

Σπυράκια

Η ακμή δεν περιμένει το μωρό να μεγαλώσει για να εμφανιστεί. Το μωρό μπορεί
να έχει ακμή μόλις γεννηθεί, τη λεγόμενη νεογνική ακμή. Αυτά τα μικρά κόκκινα
σπυράκια με τη λευκή μύτη είναι το αποτέλεσμα μιας ορμονικής καταιγίδας που
ξεκινά από τη μητέρα και επιδεινώνεται με τη χρήση πολύ λιπαρών προϊόντων.


Αφήστε μια απάντηση