Μενού

Βρέφος και ίκτερος

Τα περισσότερα νεογέννητα, τη δεύτερη ή τρίτη ημέρα της ζωής τους, παρουσιάζουν
στο δέρμα έντονη χλομάδα που ξεκινά από το κεφάλι και προχωρά προς τα πόδια,
συχνά συνοδεύεται από ανορεξία ή υπνηλία. Πρόκειται για το φυσιολογικό νεογνικό
ίκτερο, για το οποίο όλοι οι ειδικοί θα σας διαβεβαιώσουν ότι δεν υπάρχει λόγος
ανησυχίας.


Αφήστε μια απάντηση