Μενού

Υποσπαδίας

Σε ένα πολύ μικρό ποσοστό αγοριών, το έξω στόμιο της ουρήθρας δεν βρίσκεται στο
άκρο του πέους αλλά πιο πίσω στην κάτω επιφάνεια του. Συνήθως βρίσκεται προς το
άκρο, αλλά μερικές φορές βρίσκεται στην κάτω επιφάνεια του πέους. Σε σοβαρές
περιπτώσεις το πέος είναι κυρτωμένο. Σε σπάνιες περιπτώσεις το στόμιο της
ουρήθρας βρίκεται μεταξύ των γεννητικών οργάνων και του πρωκτού. Η ανωμαλία αυτή
αποκαθίσταται με χειρουργική επέμβαση που συνήθως γίνεται πριν από την ηλικία
των δύο ετών.


Αφήστε μια απάντηση