Μενού

1 έτους και αντίληψη

Στην ηλικία του ενούς έτους, τα μωρά δίνουν φιλιά και μπορούν να πουν δύο-τρεις
λέξεις με νόημα. Επίσης, είναι σε θέση να πιάσουν ένα παιχνίδι και να σας το
δώσουν, καθώς και να δείξουν κάποιο αντικείμενο που αναγνωρίζουν σε μια
φωτογραφία. Αρχίζουν πλέον να καταλαβαίνουν απλές ερωτήσεις.


Αφήστε μια απάντηση