Μενού

10 μηνών και αντικείμενα

Τα μωρά στην ηλικία των 10 μηνών, μπορούν να δείχνουν κάτι σε ένα βιβλίο, αλλά
δε μπορούν να συγκεντρωθούν για πολύ ώρα σε αυτό. Πετάνε συνεχώς τα πράγματα
τους, ακόμα και αν τους τα ξαναδώσετε αυτά θα τα ξαναπετάξουν. Με αυτό τον τρόπο
εξασκούν την ικανότητα να αφήνουν αντικείμενα από τα χέρια τους. Επίσης, στην
ηλικία αυτή μπορούν να πούν λέξη με νόημα και αρχίζουν να καταλαβαίνουν το εδώ,
εκεί, μέσα, έξω, πάνω και κάτω.


Αφήστε μια απάντηση