Μενού

18 μήνας και δοκιμασία

Μετά το 18 μήνα θα μπορέσετε να διακρίνετε σε ποιά κατηγορία τη στοχαστική
ή τη παρορμητική κατηγορία ανήκει το παιδί σας, με μια απλή δοκιμασία. Η
δοκιμασία είναι να του δείξετε μια κάρτα με μια εικόνα και διάφορες παραλλαγές
της, έπειτα ζητήστε του να βρεί το ταίρι της. Το στοχαστικό παιδί θα κοιτάξει
προσεκτικά όλες τις εικόνες πριν αποφασίσει και συνήθως κρίνει σωστά. Το
παρορμητικό παιδί, είναι πιθανότερο να τις κοιτάξει γρήγορα και μετά να
αποφασίσει βεβιασμένα.


Αφήστε μια απάντηση