Μενού

7 μηνών και νόημα λέξεων

Στην ηλικία των εφτά μηνών τα μωρά, μαθαίνουν το νόημα των λέξεων και
καταλαβαίνουν το όχι. Δείχνουν σημάδια αποφασιστικότητας, προσπαθώντας να
φτάσουν παιχνίδια που είναι μακριά τους. Επίσης, συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον
τους σε παιχνίδια που τους έχουν πέσει και τα ψάχνουν, σημάδι ότι η μνήμη
τους αναπτύσσεται σιγά σιγά.


Αφήστε μια απάντηση