Μενού

Έκτος μήνας και αντίληψη

Από τον έκτο μήνα, τα μωρά αρχίζουν να αναπτύσσουν τη δική τους αντίληψη,
δηλαδή το χρόνο και την προσοχή που χρειάζεται να αφιερώσουν για να πάρουν μια
απόφαση. Γενικά οι περισσότεροι άνθρωποι λειρουργούν με έναν από τους εξής δύο
τρόπους : στοχαστικά ή παρορμητικά. Ένα στοχαστικό παιδί κοιτάζει κάτι με μεγάλη
προσοχή, ενώ ένα παρορμητικό ενθουσιάζεται στην αρχή και μετά από λίγη ώρα
στρέφει το βλέμμα του αλλού.


Αφήστε μια απάντηση