Μενού

Μωρό 18 μηνών

Στην ηλικία των 18 μηνών τα μωρά – παιδιά, χρησιμοποιούν πλέον καμιά
δεκαριά λέξεις με νόημα. Η αντίληψη τους αυξάνει συνέχεια και αν τους το
ζητήσετε, μπορούν να σας δείξουν αρκετά αντικείμενα στα βιβλία τους ή στο
περιβάλλον.


Αφήστε μια απάντηση