Μενού

Βρέφος 4-6 εβδομάδων

Τα βρέφη από τεσσάρων έως έξι εβδομάδων, αναγνωρίζουν τη φωνή και τα χαμόγελα
της μητέρας τους και ανταποκρίνονται σε αυτή γουργουρίζοντας. Είναι φανερό ότι
θέλουν να κάνουν συζήτηση. Όταν αρχίσει η συζήτηση αυτή με τη μητέρα και το μωρό
της, θα πρέπει η μητέρα να είναι κοντά του, για να έχει το βρέφος οπτική επαφή.
Επίσης η μητέρα θα πρέπει να του χαμογελάει και να του μιλάει συνέχεια για να το
ενθαρρύνει να μιλήσει και αυτό.


Αφήστε μια απάντηση