Μενού

Βρέφος 7 μηνών

Στην ηλικία των εφτά μηνών, τα βρέφη αρχίζουν να λένε κάποιες συλλαβές, όπως το
“μπα” ή το “κα”. Τα βρέφη χρησιμοποιούν συγκεκριμένους ήχους για να
τραβήξουν την προσοχή των ατόμων που τα περιβάλλουν, όπως το βήξιμο ή στριγγλιά
και παίζουν παιχνίδια με τη γλώσσα και τα χείλη τους.


Αφήστε μια απάντηση