Μενού

Αιδώς Αργείοι

– Ομηρική επιτιμητική φράση ως προτροπή: αιδώς Αργείοι (= ντροπή σας, Αργείοι / πρέπει να ντρέπεστε, Έλληνες).
– Η αιδώς της αρχαίας έχει την έννοια του αυτοσεβασμού και του σεβασμού προς τους άλλους, είναι το αίσθημα της τιμής, που προκαλεί στον άνθρωπο ντροπή αλλά και αυθόρμητη οργή και αγανάκτηση μπροστά στην άπρεπη πράξη και δεν του επιτρέπει να λιποτακτεί από το επιβαλλόμενο χρέος.
– Η ομηρική φράση συνδέεται με την ηθική αντίληψη των αρχαίων για τη φιλοτιμία, την αίσθηση της τιμής, βασική απαίτηση της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας – «κοινωνίας αιδούς» – από τον ενάρετο άνθρωπο.
– Στην ελληνική γλώσσα επιβιώνει ως αποφθεγματική φράση με την έννοια της ηθικής επίπληξης (= ντροπής σας, πρέπει να ντρέπεστε..).


Αφήστε μια απάντηση