Μενού

Αυτός λύνει και δένει

Αυτός λύνει και δένει: Όποιος έχει πολλά μέσα, γερό δόντι, είναι άνθρωπος της εξουσίας. «Όσα εάν δέσηται επί γης, έσεται δεδεμένα εν τω ουρανώ και όσα εάν λύσητε επί της γης έσεται λελυμένα εν τω ουρανώ» Ματθ


Αφήστε μια απάντηση