Μενού

ΚΥΛΙΣΕ Ο ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ…

“Κύλισε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι “.
Η παροιμιακή αυτή έκφραση είναι αρχαία ελληνική , που μεταφέρθηκε και σε άλλες χώρες . Ο “τέντζερης” είναι λέξη τουρκική . Οι αρχαίοι έλεγαν ” εύρεν η λοπάς το πώμα ” , που διασώθηκε σε σατιρική επιγραφή του Ουάρρωνα .


Αφήστε μια απάντηση