Μενού

ΚΥΛΩΝΕΙΟΝ ΑΓΟΣ

Λέγεται για ενοχή σε μεγάλο έγκλημα και , μάλιστα , για παράσπονδη ενέργεια σε νικημένο εχθρό . Αυτή η φράση έχει την εξής προέλευση : Όταν οι Αθηναίοι εξεγέρθηκαν για την αυστηρή νομοθεσία του Δράκοντα και πήρε την αρχή ο Κυλώνας , οι οπαδοί του αναγκάστηκαν, σε λίγο , να καταφύγουν ικέτες στην Ακρόπολη . Οι Αθηναίοι , όμως , τους έσφαξαν παράσπονδα και αυτό θεωρήθηκε άγος , μίασμα , ενοχή , κατάρα , που έπρεπε να εξαγνιστεί .


Αφήστε μια απάντηση