Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Παράδοση / Λαική Σοφία / Με άφησε στο ποδάρι του

Με άφησε στο ποδάρι του

Ο Ιωάννης Κονδυλάκης σ’ ένα άρθρο του, που δημοσιεύτηκε στο «Πανελλήνιον Ημερολόγιον 1908» γράφει:
“Εις την πλατειαν του Συντάγματος ήτο πασίγνωστος ο Σπανός – Μήτσος ο Σπανός, λούστρος ανδρωθείς εις τήν υπηρεσίαν των συχναζόντων εις τα καφενεία Ζαχαράτου. Ο Σπανός εγυάλιζεν υποδήματα και έκανε θελήματα. Αλλά μίαν ημέραν οι πελάτες του τον εζήτησαν και δεν τον ευρον. Ο Σπανός έφυγεν. Εις την πατρίδα του ; Όχι, πολύ μακρύτερα. Εφυγεν εις Αμερικήν, την νέαν πατρίδα των Ελλήνων. Όταν τον εζήτησα και εγώ, παρουσιασθη άλλος λούστρος εις την θέσιν του”.
– “Αυτός πάει για την Αμερική, μου είπε, κι’ αφήκε μένα στο ποδάρι του”.
Και η φράση αυτή έμεινε, για να τη λέμε σε ανάλογες περιπτώσεις.


Αφήστε μια απάντηση