Μενού

Μέχρις όνυχος

Μέχρις όνυχος και εξονυχίζω, είναι εκφράσεις που αναφέρονται σε λεπτομερή και πλήρη επεξεργασία ή εξέταση. Αυτές οι εκφράσεις προέρχονται από τη συνήθεια που είχαν κατά την αρχαιότητα οι γλύπτες να ελέγχουν το γυάλισμα και γενικά την καλή εκτέλεση των έργων τους, χρησιμοποιούντες γι’ αυτό το σκοπό τα νύχια τους. Δηλαδή, αφού τελείωνε το έργο, τότε έκαναν με τα νύχια τους τον έλεγχο.


Αφήστε μια απάντηση