Μενού

Μόσχος τον σιτευτόν

Κατά μεταφορική έννοια ότι το καλύτερο, που προσφέρουμε στους καλεσμένους μας. Είναι από την παραβολή του “άσωτου γιου”, που είπε ο Ιησούς, όταν δίδασκε τη συγνώμη στους πλανηθέντες, που μετανόησαν και ξανάρθαν στο δρόμο του θεού. Ο πατέρας του άσωτου, όταν γύρισε πάλι στο σπίτι του ο παραστρατημένος γιος του, που είχε σπαταλήσει όλη την περιουσία, έσφαξε και το “μόσχος τον σιτευτόν” , για να γιορτάσουνε το μεγάλο γεγονός.


Αφήστε μια απάντηση