Μενού

Να φας την κνίδα σου

Είναι μα φράση, που την ακούμε σαν κατάρα. Ο ιστορικός Σ. Λάμπρος λέει, ότι η κνίδα είναι φυτό. Για το ίδιο φυτό, μάλιστα, που ο Πλούταρχος το ονομάζει Παρθένιον και που είναι εδώδιμον και άμα ιαματικόν, φυόμενον επί θριγκοίς και τοίχοις και ανήκον εις την οικογένειαν των κνιδοειδών. Σε κάποια πολιορκία της Ακρόπολης από το Ρωμαίο Σύλλα, οι πολιορκούμενοι χρησιμοποίησαν το Παρθένιο σαν τροφή. Αλλά και στα 1402, όταν την Αθήνα την πολιορκούσε ο Αντώνιος Ατζαϊόλης, έπεσε τόση πείνα και δυστυχία, ώστε οι πολιορκούμενοι έφαγον τους ίππους και κάθε τρόφιμον, το οποίον ηδυνήθησαν να εϋρουν, μέχρις αυτών ακόμη των κνιδών. Έτσι αναγκάστηκαν να παραδοθούν, έπειτα από δεκαεπτά μήνες ηρωικής άμυνας. Το φυτό λοιπόν αυτό που κατά τη βεβαίωση του βοτανολόγου Χελδραϊχ, βλασταίνει ακόμη άφθονο γύρω από την Ακρόπολη, δεν είναι άλλο από τη γνωστή μας τσουκνίδα. Ο λαός όμως για συντομία, τη λέει κνίδα.


Αφήστε μια απάντηση