Μενού

Να πας στον αγύριστο

Η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Χάρο σαν ένα γέρο Περατάρη, που διαπορθμεύει
τις ψυχές, είναι μεταγενέστερη του Όμηρου και στον σημερινό Ελληνικό λαό, όπως
απόδειξε ο Νικόλαος Πολίτης, διασωθήκανε οι ιδέες περί θανάτου και οι
μυθολογικές παραστάσεις της μακρινής αρχαιότητας. Εν τούτοις, υπήρχαν και
δημοτικά τραγούδια, όπου συναντάμε τον ποταμό το θανάτου και το πορθμείο του
Χάροντα. Δίχως άλλο, από το αγύριστο αυτό ταξίδι (ένα μοιρολόι που μιλάει για το
Χάρο του ταξίδι) των δημοτικών τραγουδιών προέρχεται και η γνωστή λαϊκή έκφραση
“Να πας στον αγύριστο” ή “Πήγε τον αγύριστο”.


Αφήστε μια απάντηση