Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Παράδοση / Λαική Σοφία / Νίπτω τα χέρια μου, τας χείρας μου

Νίπτω τα χέρια μου, τας χείρας μου

Μεταχειριζόμαστε, συνήθως, τη φράση, για να δηλώσουμε ότι δεν έχουμε καμιά
ευθύνη για ότι γίνει και έχουμε ακόμα σοβαρές αντιρρήσεις. Φράση που προήλθε από
τον Πόντιο Πιλάτο, ο οποίος δεν είχε το σθένος να πει όχι στους αρχιερείς.
Επιχείρησε τρεις φορές να σώσει τον Ιησού και αφού δεν τα κατάφερε, πήρε νερό
στα χέρια του και αφού τα ένιψε, είπε τη φράση που έμεινε παροιμιακή “αθώος ειμί
από του αίματος του δικαίου τούτου υμείς όψεσθε. Το νίψιμο των χεριών αποτελούσε
τυπικό καθαρισμό, σαν λατρευτικό τρόπο τινά, έθιμο, που επιβαλλότανε από το
Μωσαϊκό Νόμο, για καθαρμόν, εξαγνισμό ή συμβολισμό αθωότητας. Συναφής είναι και
η καρκινική επιγρφή νίψον ανομήματα. Παρόμοιες αντιλήψεις βλέπουμε ότι υπήρχαν
και στους αρχαίους έλληνες, που εκφραζόντουσαν με διάφορες παροιμίες ανίπτεις
χερσί, ανίπτεις ποσί.


Αφήστε μια απάντηση