Μενού

Ο τρώσας και ιάσεται

Αρχαία ρήση για τον τρόπο θεραπείας : όποιος έκανε την πληγή θα προσπαθήσει να τη γιατρέψει, αυτός που προκάλεσε το τραύμα οφείλει και να το θεραπεύσει


Αφήστε μια απάντηση