Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Παράδοση / Λαική Σοφία / Οι Έλληνες είναι πάντα παιδιά

Οι Έλληνες είναι πάντα παιδιά

Ένας Αιγύπτιος ιερέας είπε στο Σόλωνα κατά τον Πλάτωνα : “Ω Σόλων Σόλων, Έλληνες
αει παίδες έστε, γέρων δε Έλλην ουκ εστιν” και συνέχισε, όταν ο Σόλωνας δεν
κατάλαβε καλά : “Νέοι έστε τας ψυχάς πάντες. Ουδεμίαν γαρ εν αυταίς έχετε δι
αρχαίαν ακοήν παλιάν δόξαν ουδέ μάθημα χρόνω πολιόν ουδέν”,  δηλαδή : “νέοι
είστε στις ψυχές σας όλοι. Γιατί δεν έχετε πεποιθήσεις ριζωμένες σε
κληρονομημένες δοξασίες ούτε γνώσεις γερασμένες”. Ο Αιγύπτιος ιερέας θαύμαζε,
λοιπόν τους Έλληνες για τη νεανική δροσιά, την ελευθερία και την πρωτοτυπία της
σκέψης τους. Η φράση, ωστόσο, που αναφέρεται στην αρχή, λέγεται σήμερα με νόημα
διαφορετικό για τους νέους Έλληνες. : Είμαστε πάντα παιδιά, δε σοβαρευόμαστε σε
ότι καταπιανόμαστε ούτε βάζουμε μυαλό και δε φρονηματιζόμαστε από την πείρα των
περασμένων. Έχουμε πάντα, ακόμη ψυχή αγνή και ευκολόπιστη.


Αφήστε μια απάντηση