Μενού

Οικεία κακά

Όταν τα Περσικά στρατεύματα κατάπνιξαν την επανάσταση των Ιώνων το 494 π.Χ.
και κατάστρεψαν τη Μίλητο, η θλίψη των Αθηναίων ήταν τέτοια, που όταν παίχτηκε η
τραγωδία του Φρύνιχου “Μιλήτου άλωσις”, η οποία ήταν σχετική με τη συμφορά, το
θεατρόφιλο κοινό ξέσπασε σε δάκρυα και τόσο συγκινήθηκε, ώστε επέβαλε πρόστιμο
στον ποιητή και απαγορεύτηκε η διδασκαλία του έργου του, “διότι υπενθύμιζεν
οικεία κακά”. Τη φράση αυτήν τη λέμε σε κάποιον, που ξαναφέρνει στη μνήμη μας
κάποια παλιά δυσάρεστη υπόθεση.


Αφήστε μια απάντηση