Μενού

Όπου γη και πατρίς

Η κοσμοπολίτικη αυτή φράση, που θέλει να πει πως ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει σε
οποιοδήποτε σημείο της γης και να αγαπήσει το ίδιο τον καινούριο τόπο που
εγκαταστάθηκε, προέρχεται από ένα στίχο του Λατίνου ποιητή Πακουβίου, αναφέρεται
δε στον κικέρωνα. Η αρχική όμως διατύπωση της έκφρασης (όπως την αναφέρει ο
Κικέρωνας) είναι η εξής “Όπου καλώς, εκεί η Πατρίς” και σημαίνει ότι η πατρίδα
για κάθε άνθρωπο, είναι ο τόπος εκείνος, στον οποίο περνάει καλά.


Αφήστε μια απάντηση