Μενού

Ριγορισμός

Η χωρίς εξαιρέσεις, αυστηρή και απαρέγκλιτη εφαρμογή νόμου ή κανόνα. Ηθικά ο ριγορισμός θέλει, οι ενέργειες του ανθρώπου να έχουν σαν ελατήριο μόνο τη συναίσθηση του καθήκοντας και αποκλείουν κάθε υπολογισμό ή αναφορά σε άλλες αιτίες. Ο όρος προέρχεται από τα λατινικά rigor-oris (rigo) που σημαίνει το ρίγος, ο πάγος και μεταφορικά η σκληρότητα και η αυστηρότητα.


Αφήστε μια απάντηση