Μενού

Σαββατιανά σταφύλια

Η φράση προέρχεται από τους Μεσογίτες, που στα παλιά τα χρόνια πήγαιναν στους
αμπελώνες που ήταν κοντά στον Άγιο Σάββα, για να αγοράσουν νέα φυτώρια από τα
κλήματα του αμπελώνα. Στην επιστροφή, όταν συναντιόντουσαν με άλλους
συγχωριανούς τους και τους ρωτούσαν τι πήραν, τους απαντούσαν ‘κλήματα από τον
Άγιο Σάββα, σαββατιανά’. Και από τότε έμεινε η φράση και η ονομασία των
σαββατιανών σταφυλιών.


Αφήστε μια απάντηση