Μενού

Σαββάτο – Παρασκευή

Η λέξη Σαββάτο προέρχεται απο την εβραϊκή λέξη σαββάθ, που θα πει ανάπαυση.
Δηλαδή, κάνανε αποχή από ορισμένες εργασίες, που τις είχαν μάλιστα καθορίσει σε
τριάντα εννέα. Ο μαγικός αυτός αριθμός συναντιέται συχνά στους Εβραίους. Η λέξη
Σάββατο είναι ακόμα πιο παλιά. Οι Βαβυλώνιοι ονόμαζαν Σαββατού την ημέρα που
καθησύχαζαν οι παροργισμένοι θεοί τους. Όσο για την παραμονή του Σάββατου ήταν,
όπως και σε μάς, παραμονή των μεγάλων γιορτών, προπαρασκευή. Την ονόμαζαν,
μάλιστα όπως αναφέρει το Ευαγγέλιο, με λέξη που σήμαινε παρασκευή, ετοιμασία.


Αφήστε μια απάντηση