Μενού

ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ

Αρχαία παροιμιώδης φράση: “εκ λύκου στόματος”. Σύμφωνα με το Λεξικό της Ελληνικής του Αθαν. Σακελλαρίου λέγεται επί των ανελπίστως τι λαμβανόντων.
Πολλά έθιμα του ελληνικού χώρου βασίζονται στην αντίληψη ότι το στόμα του λύκου συμβολίζει το μέγιστο κίνδυνο από τον οποίο μπορεί να γλιτώσει κάποιος. Συναντάται και ως: «Από το στόμα του λύκου».


Αφήστε μια απάντηση