Μενού

ΤΖΙΒΑΕΡΙ

Το τζιβαέρι είναι πολύτιμος λίθος και μεταφορικά χρησιμοποιείται – κυρίως σε επιφωνηματικές φράσεις (τζιβαέρι μου!) – με την έννοια του θησαυρού. Η προέλευσή της είναι τουρκική.


Αφήστε μια απάντηση