Μενού

Ξούρες – Κούρες

Όταν θέλουμε να πούμε πως κάποιος μας λέει ψέματα, του λέμε κούρες ή κόβει
κούρες ή λέγει ψευτιές και κούρες. Η φράση αυτή αποβλέπει στους γιατρούς,
που τόσα παράπονα είχαν οι αρχαίοι, αλλά και οι μεσαιωνικοί πρόγονοι μας, γιατί
από τη μια μεριά τους έλεγαν ότι είχαν κάτι που δε είχαν και από την άλλη μεριά
σημείωναν στον πελάτη μεγαλύτερο αριθμό επισκέψεων στο τεφτέρι τους και οι
επισκέψεις λεγόντουσα κούρες.


Αφήστε μια απάντηση