Μενού

Μαντινάδες

Μικρά ρυθμικά τραγουδάκια – ωδές με ομοιοκαταληξία και με την χρήση της Κρητική διαλέκτου.Με τις μαντινάδες οι κρητικοί εκφράζουν «τραγουδώντας» διάφορα ανθρώπινα συναισθήματα αγάπη , λύπη , έρωτας, πόθος κλπ).Καλή ανάγνωση με μπαλωθιές τση Κρήτης.

Αγάπη

Ακόμα κι αν πεθάνομε και λιώσουν τα κορμιά μας θα μείνει για παράδειγμα η αγάπη η δικιά μας

Συνέχεια »

Αγάπη

Από τσ’ αγάπες τσ’ όμορφες, μια ζει στις χίλιες μόνο και τσ’ άλλες τσι δικάζει ο Θιός, να ζούνε με το πόνο

Συνέχεια »

Αγάπη

Στην αγκαλιά μου η θέση σου πάντα κενή θα μείνει όποτε νιώσεις μοναξιά να ‘ρθείς, να βρεις γαλήνη

Συνέχεια »