Μενού

Αγάπη – κουζουλάδα

Ετσά’ ναι δα καθώς το λές, απ’ αγαπά και χάσει
τούρχεται να κουζουλαθεί και τα βουνά να πιάσει.


Αφήστε μια απάντηση