Μενού

ΑΓΓΕΛΟΣ

Αγγελος εζωγράφισε
το καμαρόφρυδό σου,
κι έσταξε η μπένα κι έκαμε
ελιά στο μάγουλό σου.


Αφήστε μια απάντηση