Μενού

Ανθός

Nα ‘μουν ανθόςστον κήπο σου
και να κοπώ από σ’ ένα,
για να με βρει και ο θάνατος,
σε χέρια αγαπημένα.


Αφήστε μια απάντηση