Μενού

ΦΕΓΓΑΡΙ

Φεγγάρι μου ουρανόστρατο
χαμήλωσε μια στάξη
να φέγγει η αγάπη μου
στο σπίτι τζη να φτάξει .


Αφήστε μια απάντηση