Μενού

ΚΟΥΖΟΥΛΟΣ

Όποιος θωρεί τα έχει σου,

θέλει να σου τα πάρει

κι όποιος θωρεί τον κουζουλό

βγάνει τον στο κοντάρι.


Αφήστε μια απάντηση